Koulutus    Coaching    kasvuun ja kehitykseen
Kehitysvalmentaja Riika Perho - gsm +358 40 5411734   etunimi.sukunimi ät riikaperho.fi

Koulutusohjelmat


Jokainen oppimistilanne on erilainen, jokainen joukko omanlaisensa.

Sinä tiedät mitä tarvitset. Räätälöimme yhdessä ainutlaatuisen koulutusohjelman, jonka sisältö voi koostua esimerkiksi seuraavanlaisista asioista:
 • Itsensä johtaminen, henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, motivoiminen, jaksaminen, luovuuden kirvoittaminen, jotta jaksat ja osaat uudella tavalla taas puurtaa, iloita ja elää.
 • Ihmisten johtaminen, johtajan, esimiehen rakentavat vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaitojen lisääminen, vaikeiden asioiden puheeksiottaminen,
  palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kannustaminen ja aineettomat kannustimet, läsnäolo ja kuuntelutaito, valmentava johtaminen.
 • Persoonallinen esiintymistaito, jonka avulla opit pitämään esiintymisestä ja saamaan viestisi hyvin perille.
  Esiinny eduksesi myös messuilla, saat asiakkaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi osastollenne.
 • Kouluttajakoulutus (kouluttajille, oman toimen ohessa kouluttajille, esimiehille), jonka avulla tieto ja osaaminen siirtyvät toisille tehokkaasti ja mieleenpainuvasti.
 • NLP (Neuro Linguistic Programming), yksi tie parempaan kommunikaatioon itsensä ja muiden kanssa.
 • Voimavarat vapaaksi ja käyttöön jaksamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi, työhuvinvointi.
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ristiriitojen ratkaisukeskeinen käsittely siten, että energiaa jää mahdollisimman luovaan, tehokkaaseen ja mielekkääseen työskentelyyn.
 • Coaching, henkinen valmennus.
 • Mallittaminen, hiljaisen tiedon esiin tuominen, oppimisen ja menestyksen monistaminen.
 • ym. omaan sisäiseen ja muiden kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyvää koulutusta.

Koulutus on vuorovaikutteista ja toiminnallista.
Työtapoina käytämme esimerkkejä, harjoituksia
ja lyhyitä luentoja avoimessa ilmapiirissä.

Rakennetaan toimenpiteitä tulevaisuuteen!  ABB:läisiä vauhdissa


Koulutusohjelmat        Coaching         Uutta/tapahtumat        Infot       
Referenssit        Etusivulle